Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

sleepinside
0233 1ea7
Reposted fromMrSatan MrSatan viasamozatrucie samozatrucie
sleepinside
3274 8e84
Reposted fromrisky risky viasamozatrucie samozatrucie
sleepinside
1609 cf93
"Oh, fuck the paperwork."

och, Mr. Grey.
sleepinside
9040 34b7
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
sleepinside
1482 60c3
Reposted fromcoffeelady coffeelady viamefir mefir

July 26 2014

sleepinside
1835 ce63
sleepinside
Podobają mi się wielcy, silni i przystojni faceci. Właśnie tacy, przed którymi zawsze ostrzegała mnie mama.  Problem z niskimi facetami polega na tym, że kobieta czuje się przy nich jak potężna Amazonka. Zwłaszcza gdy ma się sto siedemdziesiąt pięć centymetrów wzrostu i rozmiar trzydzieści osiem czy coś koło tego.  Wielcy mężczyźni są lepsi. Gdy cię obejmą i oprą podbródek na twojej głowie czujesz się jak mała dziewczynka chroniona przed wielkim i złym światem. Zupełnie jakby odtąd nic złego nie mogło się już wydarzyć. 
— J. Green "Prosto z mostu"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamefir mefir
sleepinside
  To smutne, ale musimy się z tym pogodzić - my się już nie spotkamy.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Marzycielka z Ostendy
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
sleepinside
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
Reposted fromtytuteraz tytuteraz viadreamlike dreamlike
sleepinside


Reposted fromhysterie hysterie viadreamlike dreamlike
sleepinside
Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.
sleepinside
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
sleepinside
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaImaginationMika ImaginationMika
sleepinside
0316 03ad
Reposted fromnexxt nexxt viaImaginationMika ImaginationMika
sleepinside
France's 'lost generation' of jobless youth finds film portrait in juliette | film | the observer
sleepinside
Marzy mi się taki szeroki parapet z poduszkami. Taki do siedzenia, oglądania tego co za oknem, czytania książek, picia kawy, wina, jedzenia lodów i płakania. Marzy się.
Reposted fromzabka zabka viajointskurwysyn jointskurwysyn
2231 9d82 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajointskurwysyn jointskurwysyn
sleepinside
sleepinside
3965 7cb7
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viamarysia marysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl